Geranium 'Santana White Splash' Dummen sized

Geranium ‘Santana White Splash’
from Dümmen Orange